Нүүр > Ном товхимол
Хэвлэх хувилбар
Ном товхимол
Номын нэр : Хан Хэнтийн Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутаг
Төрөл: Ном
Он: 2004
Хаанаас эрхлэн гаргасан: Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн Хүрээлэн. Хан Хэнтийн Тусгай Хамгаалалттай Газарын Хамгаалалтын Захиргаа.

Агууламж:
Номын нэр : Special Protected Areas of Mongolia

Төрөл:
Ном
Он: 2000
Хаанаас эрхлэн гаргасан: Government Regulatory Agency Environment Protection Agency, Mongolia GTZ project "Nature conservation and bufferzone development"

Агууламж:

Номын нэр : Монгол Улсын Байгаль Орчныг Хамгаалах Тухай Гарын Авлага

Төрөл:
Ном
Он: 2004
Хаанаас эрхлэн гаргасан: Хан Хэнтий Тусгай Хамгаалалттай Газрын Çахиргаа

Агууламж:
Номын нэр : Ой Түймрээс Хамгаалах Менежмент

Төрөл:
Ном
Он: 2003

Хаанаас эрхлэн гаргасан:
Энэхүү номыг НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн Байгууллагын байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чадавхийг сайжруулах төслийн хүрээнд бэлтгэв.

Агууламж:

Номын нэр : Хан Хэнтий Тусгай Хамгаалалттай Газрын Тухай

Төрөл:
Ном
Он: 2002
Хаанаас эрхлэн гаргасан: Хан Хэнтий Тусгай Хамгаалалттай Газрын Çахиргаа
Агууламж:
Нэр : Gorkhi Terelj National Park (For visitors)

Төрөл:
Map
Хаанаас эрхлэн гаргасан: The Khan Khentee protected area administration

Агууламж:
Нэр : Бурхан халдун уулын тахилцуулга

Төрөл:
Танилцуулга
Он: 2006
Хаанаас эрхлэн гаргасан: ХХТХГХЗахиргаа
   
 

 

n_zasag
http://www.namhem.pmis.gov.mn/
bogdhan_logo
wqmd-banner
logo-naqo
ub_logo