Нүүр > Танилцуулга > Захиргааны лого, дуу 

Хан Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын лого

Хан Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг нь

Хойд мөсөн далайн ай сав Номхон дөлгөөн далайн ай сав Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай сав гэсэн дэлхийн усан хагалбарын 3 ай савд хамрагддаг. Дэлхийд хосгүй өвөрмөц байгальтай нутаг юм.

Иймээс тус тусгай хамгаалалттай газар нутгийн логонд энэхүү онцлогуудыг  сүг зургаар тусган өгсөн.Үүнд:

Ан амьтад/Хандгай, буга: Улаан номонд орсон амьтад/ Бурхан Халдун уул: Монголчууд  бид Их эзэн богд Чингисээс өнөөг хүртэл олон жаран, зууны туршид тахин шүтэж, хайрлан хамгаалж ирсэн уул усны нэг юм. Монголын түүхнээ Гурван гол хэмээн алдаршсан  Онон, Хэрлэн, Туул голуудын эх юм. Нэн ховор болон ховор ургамал
n_zasag
http://www.namhem.pmis.gov.mn/
bogdhan_logo
wqmd-banner
logo-naqo
ub_logo