Нүүр > Мэдээ мэдээлэл
Хэвлэх хувилбар
Хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Орчны бүсийн сумд болох Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Ерөө, Мандал, Төв аймгийн Батсүмбэр, Эрдэнэ, Мөнгөнморьт, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт, Мөрөн сумдын Засаг дарга нартай тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг сайжруулах,  хамгаалалтын горим дэглэмийг мөрдүүлэх, орчны бүсийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга, Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын 2010 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн А-25/03 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан хил орчмын тусгай хамгаалалттай газар нутагт хамтран ажиллах журмын дагуу Хилийн цэргийн 0151-р ангийн харъяа Ар Минжийн застав, 0243-р ангийн харъяа Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дахь 0236-р салбар, Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг дахь Хилийн цэргийн 0279-р ангийн харъяа Ононгийн заставын удирдлагуудтай холбоо тогтоож, түймэр гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хулгайн анг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.  n_zasag
http://www.namhem.pmis.gov.mn/
bogdhan_logo
wqmd-banner
logo-naqo
ub_logo