Нүүр > Мэдээ мэдээлэл
Хэвлэх хувилбар
“ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ ХАЙРХАН”-ААР ЗАРЛАХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ГАРЛАА.

2013 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцээд Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг тохиолдуулан Бурхан Халдун хайрханыг “Монгол түмний “Үндэсний бахархалт хайрхан” гэж зарлахаар болж Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол гаргахаар тогтлоо. 

2013 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр Их Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөрт  зориулсан ёслолын арга хэмжээ, үндэсний бөхийн барилдааны үеэр "Үндэсний бахархалт хайрхан”-аар зарласан тухай тогтоолыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд олон нийтэд танилцуулна.

Áóðõàí Õàëäóí óóë íü Õýíòèé àéìãèéí ªìíºäýëãýð ñóìûí íóòàãò Õýðëýí ãîëûí áàðóóí òàëûí íýãä¿ãýýð öóòãàë ãîë áîëîõ Áîãäûí ãîëûí ýõýíä õîéä ºðãºðºãèéí 48045´43”, ç¿¿í óðòðàãèéí 109000´30”-ûí ñîëáèöîëä, ä.ò.äýýø 2361.5 ìåòðèéí ºíäºðò îðøäîã.  

Бурхан халдун уулыг Хиад боржигны өвөг Бодончарын үеэс тахиж, Чингис хааны үед Хамаг Монголын хийгээд Монголын их эзэнт гүрний сүлд уул болгон тайж байжээ.  Хамаг Монгол улсын хэзээний уламжлалт өлгий газар, тухайлбал Бурхан халдун уул болон гурван мөрний эхэнд бусдыг бүү нутаглуултугай хэмээн онголон дархалж, хаадын шарилын орд бүхий ихсийн газар Их хориг гэх болсон.  1227 онд Их хааны шарилыг Хэнтий нурууны өвөрт Их өтөг гэдэг газар тээж авчран онголоод урианхан мянгатын ноён Удачи ноёноор Их хоригийг хамгаалуулж байсан байдаг.

13-р зуунд Их хаадыг оршуулж эхэлснээр хүн очихыг хориглож, “Хоригууд” бий болгосон нь  Бурхан Халдун уулыг тахидаггүй байсан гэсэн үг биш. Очсон нь Дунд овоонд  бөөгийн болон бурханы шашны зан үйлүүдийг үйлдэж, очоогүй нь сэтгэл байвал, газар холдохгүй хэмээн Бурхан Халдунаа гэж бодон түүний бараа харагдах өөр бусад тахилгат уул, овоог  сүсэглэн тахидаг байжээ.                                                                                                                                               

1995 îíä Ìîíãîë óëñûí àíõíû Åðºíõèéëºã÷ Ï.Î÷èðáàò, 2004 îíä Åðºíõèéëºã÷ Í.Áàãàáàíäè, 2009 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж íàð òóñ òóñ çàðëèã áóóëãàí Áóðõàí Õàëäóí óóëûã Òºðèéí òàõèëãàò óóë õýìýýí íýðëýæ, óóëûí òýíãýðèéã òàéõ òºðèéí ¸ñëîëûã äºðâºí æèëä íýã óäàà ¿éëäýæ áàéõààð áîëñîí.  2010 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Бурхан Халдун уулыг UNESCO-ийн дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэх санал боловсруулах хүргүүлэх тухай зарлиг гаргасан.

Áóðõàí Õàëäóí óóëûí òºðèéí òàõèëãûí ¸ñëîëûã íèéòäýý 5 óäàà ¿éëäñýí áºãººä õàìãèéí ñ¿¿ëä 2010 îíû 5-ð ñàðä Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷ Ц.Элбэгдорж òýðã¿¿òýé òºð, çàñãèéí áîëîí îðîí íóòãèéí óäèðäëàãóóä, óóë óñàà áàõäàí ø¿òýæ áàéäàã àðä ò¿ìýí  óëàìæëàëò òàéëãûã ¿éëäæýý. n_zasag
http://www.namhem.pmis.gov.mn/
bogdhan_logo
wqmd-banner
logo-naqo
ub_logo